Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Regionale boerderijenstichtingen richten nationale boerderijenstichting "Agrarisch Erfgoed Nederland" op

28 mei 2010. De nationale boerderijenstichting "Agrarisch Erfgoed Nederland" wordt door alle al bestaande regionale en provinciale boerderijenstichting opgericht. De oprichting vindt plaats op 29 mei om 13 uur in "De Koperen Knop" te Hardinxveld-Giessendam. Met het oprichten van deze koepelorganisatie willen de regionale boerderijenstichtingen meer gaan samenwerken op nationaal niveau.

Krachtenbundeling

Sinds Het Jaar van de Boerderij (2003) heeft de bescherming van het agrarische erfgoed maar weinig aandacht gekregen op nationaal niveau. De nieuwe samenwerking van de regionale en provinciale boerderijenstichtingen in Agrarisch Erfgoed Nederland moet dat verbeteren. Deze regionale boerderijenstichtingen blijven zich in hun gebied op dezelfde bevlogen manier inzetten voor het agrarisch erfgoed. Daarnaast gaan zij nu ook op landelijk niveau uitdragen wat zij in de regio's doen: het behouden, herstellen, ontwikkelen, benutten, herbestemmen en promoten van het agrarisch erfgoed. De nieuwe stichting is dus in feite de krachtenbundeling van 17 bestaande organisaties die zich al jaren voor dit doel inzetten.

Agrarisch erfgoed is bedreigd

'Agrarisch erfgoed' omvat niet alleen onze historische boerderijen maar ook hun erven, stallen, schuren en het omringend landschap. Naast het materiële erfgoed gaat het ook om het immateriële cultuurgoed, zoals verhalen over boerenleven van vroeger en nu. Het agrarisch erfgoed verdwijnt in een rap tempo. In de afgelopen 50 jaar is meer dan de driekwart van de historische boerderijen gesloopt. Dit maakt het noodzakelijk om extra zuinig te zijn op de resterende historische boerderijen.

Doel van "Agrarisch Erfgoed Nederland"

Het behoud van de historische boerderijen is niet alleen een zaak van de eigenaars. Zij moeten hierbij ondersteund worden door een stimulerend (nationaal) beleid. Het bepleiten van een dergelijk beleid is een van de voornaamste doelstellingen van de nieuwe stichting, zoals zij al met succes de landelijke bouwkunst als aparte categorie in de nieuwe Monumentenwet (Momo) verdedigde. Daarnaast gaat "Agrarisch Erfgoed Nederland" een digitale kennisbank opzetten die alle relevante informatie toegankelijk zal maken. Omdat behoud alleen mogelijk is als er maatschappelijke betrokkenheid is, zullen er ook "belevenis" evenementen opgezet gaan worden. Evenementen die de boerderijen in ons land weer onder de aandacht zullen brengen van iedereen die zich verbonden voelt met ons historisch erfgoed. Dat zo'n streven aanslaat bij zowel de overheid als het publiek hebben de regionale boerderijenstichtingen in hun regio's al bewezen.

Lijst van oprichtende en deelnemende boerderijenstichtingen

Boerderijenstichting Fryslân
Boerderijenstichting Groningen
Boerderijenstichting Limburg
Boerderijenstichting Utrecht
Boerderijenstichting Zeeland
Boerderijenstichting Zuid-Holland
Boerderijenstichting Noord-Holland / Vrienden van de Stolp
Landelijke Stichting Boerenerven
Stichting Boerderij en Erf Alblasserwaard - Vijfheerenlanden
Stichting De Brabantse Boerderij
Stichting Landelijk Erfgoed Hoeksche Waard
Stichting Maarkels Landschap
Stichting Sallands Erfgoed
Stichting IJsselhoeven
Stichting IJsselhoeven Gelderland
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Stichting Kennisbehoud Hooibergen Nederland

07 april 2024