Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

'Wat een vondst! 40 jaar archeologisch onderzoek in Midden Delfland'

7 september 2010. De Historische Vereniging Oud-Schipluiden viert dit jaar haar 40-jarig bestaan. Een terugblik op deze lange periode leert dat de Vereniging een belangrijke rol heeft vervuld en nog steeds vervult ten aanzien van de historische en cultuurhistorische kennis van Schipluiden en het Midden-Delflandgebied. Ook op het terrein van advisering en educatie speelt de Vereniging een voorname rol.

De betekenis van de archeologische opgravingen in het Midden-Delfland gebied zijn van grote waarde. Ze hebben veel kennis en (cultuur)historische informatie opgeleverd over de bewoningsgeschiedenis van deze omgeving in het bijzonder en West-Nederland in het algemeen. Het Midden-Delflandgebied heeft mede daardoor grote bekendheid gekregen in brede kring. Vooral om die reden heeft de Historische Vereniging Oud-Schipluiden het plan opgevat om een symposium te organiseren op 6 november 2010 in Op Hodenpijl, waarin de resultaten van de opgravingen van de afgelopen 40 jaar centraal staan.
Als titel is gekozen voor:

'Wat een vondst! 40 jaar archeologisch onderzoek in Midden Delfland'.

In het programma is aandacht voor de periode van de Steentijd tot en met de Middeleeuwen en zal in het bijzonder worden ingegaan op datgene wat de opgravingen ons over de bewoningsgeschiedenis hebben geleerd.

Tevens zal het Historisch Jaarboek 2010 van de Vereniging (verschijning eerste kwartaal 2011) voor een groot deel gewijd zijn aan dit symposium door de opname van de bijdragen van de sprekers.

Meer informatie, programma en aanmelden op: www.archeologiesymposiummiddendelfland.nl

'Wat een vondst!  - 6 november 2010

07 april 2024