Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Provincie Zuid-Holland vraagt mening burger over landbouw

Den Haag - Provincie Zuid-Holland roept burgers op om hun mening te geven over de landbouw in deze provincie. Vanaf 20 september kan iedere inwoner van Zuid-Holland door middel van een Internetenquête zijn mening geven over een aantal ontwikkelingen in de landbouw. De enquête is te vinden op www.zuid-holland.nl/enquetelandbouw. De uitslag van de enquête wordt betrokken bij de besluitvorming rond de Agenda Landbouw van de provincie.

De provincie heeft in ontwerp een Agenda Landbouw opgesteld. In de Agenda Landbouw staat de visie van de provincie op een duurzame, economisch rendabele landbouw en de manier waarop deze landbouw gerealiseerd kan worden in de verschillende regio's van de provincie.

In dat verband wil de provincie graag weten, hoe de Zuid-Hollandse burger tegen een aantal ontwikkelingen in de Zuid-Hollandse landbouw aankijkt. Gedeputeerde en Provinciale Staten krijgen de uitslag van de enquête te zien op het moment dat ze beslissen hoe de definitieve Agenda Landbouw eruit moet zien. Zij kunnen de informatie uit de enquête bij hun besluitvorming betrekken.

Enquêtq Landbouw Provincie Zuid-Holland

De provincie roept dan ook alle bewoners van Zuid-Holland op hun mening te geven. De enquête kan ingevuld worden in de periode van 20 september tot en met 22 oktober a.s.

Link naar de enquête: www.zuid-holland.nl/enquetelandbouw 

Bron: Persbericht Provincie Zuid-Holland, Afdeling Water en Groen| bureau Landelijk Gebied, 15 september 2010

07 april 2024