Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Resultaten paddentrek in Delfland

15 mei 2010. Op zaterdag 15 mei zijn de resultaten van de paddentrek 2010 in Berkel, Bergschenhoek, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Pijnacker gepresenteerd in het natuur- en milieucentrum de Papaver. Er zijn 6710 amfibieën overgezet; en 1357 dood op de diverse locaties aangetroffen. Deze cijfers bevatten ook de amfibieën die uit putten (straatkolken) zijn gehaald, dat zijn 500 levende en 15 dode exemplaren.

KNNV afd. Delfland

De KNNV is verheugd over het aantal gestegen overgezette amfibieën b.v in 2009 waren dat 4012; dit kwam vooral door het aantal nieuwe locaties. Op de oude belangrijkste locaties zijn het aantal overgezette dieren met 1% teruggelopen. Waarbij er 10% met amfibieën op deze locaties dood zijn aangetroffen. Negatief is de sterke stijging van het totale percentage van dode dieren; dit is het hoogst percentage sinds 2006.

Het overzetten van de padden begon dit jaar op 15 maart; het einde was op 4 april, de putten zijn tot en met 12 mei gecontroleerd. De overzetperiode was dit jaar laat en nog nooit zo kort.

Er zijn gewone padden, bruine kikkers en kleine watersalamanders overgezet.

Er waren 170 overzetters actief, waarvan 73 nieuwe aanmeldingen, er hebben zich nog nooit zoveel nieuwe overzetters aangemeld. Dit aantal overzetters is exclusief partners, kinderen, vrienden en bekenden. Hierdoor is de schatting dat er ca 400 mensen actief waren met het paddenoverzetten.

De gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp en Den Haag (stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg) hebben de nodige verkeersborden gezet. De gemeenten Delft en Lansingerland hebben circa 120 straatkolken van roosters voorzien, hierdoor wordt voorkomen dat padden e.d. hierin verdwijnen en omkomen.

Positief is de situatie in Pijnacker; daar zijn ongeveer 50% meer amfibieën overgezet; dat komt waarschijnlijk door het achterwege laten van het graven van sleuven zoals eerder is gebeurt. Ook het opnemen van de weg Kleihoogt bij het overzetten heeft positief gewerkt.

Aan de overige activiteiten die de KNNV onderneemt is te zien dat de aandacht door de diverse beheerders langzamerhand de goede richting op gaat. Tegelijk is aan deze activiteiten te zien dat er nog heel veel te doen is.

Bron: Persbericht KNNV afd. Delfland 16 mei 2010


Help de Padden

Al lijkt het weer er niet naar maar over circa 4 - 7 weken gaan de padden weer trekken.
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland (KNNV) zoekt minimaal 200 mensen om op verschillende locaties deze dieren over te zetten. De locaties liggen in Delft, Pijnacker, Ypenburg, Leidschenveen en Bleiswijk. Ook ouders met kinderen of verenigingen zijn welkom. Opgeven voor 10 februari. Opgeven bij Geert van Poelgeest (015) 261 00 48; per email: afdelingDelfland@knnv.nl. Kijk ook op www.knnv.nl/afdelingDelfland.

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland zet in Delft, Pijnacker, Ypenburg, Leidschenveen en Bleiswijk in de periode tussen half februari en begin april weer padden, kikkers en salamanders over tijdens de jaarlijkse voorjaarstrek van winterverblijf naar voortplantingsplaats.
Dat doet deze vereniging omdat heel veel van deze beschermde dieren in het voorjaar worden doodgereden door het (auto)verkeer. Geschat wordt dat zonder hulp van vrijwilligers ongeveer 1.500 à 2.000 amfibieën elk voorjaar een vroegtijdige dood sterven omdat zij tijdens hun trektocht de wegen en straten oversteken. Dit aantal loopt gedurende de rest van het jaar (zomer- en herfstmigratie) op tot ca. 5.000.

Gewone pad
Parende Gewone padden - Wikipedia

De werkzaamheden houden in:

  • amfibieën die op de weg of straat lopen handmatig overzetten,
  • levende en dode dieren tellen en noteren,
  • zo nodig informatie geven aan passanten via een folder.

De periode en tijden:

  • vanaf half februari tot begin april één avond per week,
  • van 19.00 (begin van de schemering) tot ± 22.00 uur.

(natuurlijk kunnen enthousiaste deelnemers of verenigingen meerdere avonden voor hun rekening nemen)

Ter ondersteuning ontvangt men:

  • handleiding met instructies, plattegrond en overige informatie,
  • folders voor belangstellenden,
  • zaklamp en/of reflecterend vest (beperkt beschikbaar).

Aan het einde van de actie worden de resultaten besproken tijdens een afsluitingsbijeenkomst in het natuur- en milieucentrum De Papaver.

Wat doet de KNNV

De KNNV afdeling Delfland is de natuurvereniging voor Delfland. De KNNV maakt mensen enthousiast voor de 3 N's: natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming.
Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag).
De ruim 50 door Nederland verspreide afdelingen organiseren diverse activiteiten zoals excursies, lezingen, cursussen en natuurbeschermingsactiviteiten zoals inventarisatiewerk en laten hun stem horen bij landinrichtingsplannen of bedreigde natuurgebieden. Ook steken ze hun handen uit de mouwen als het gaat om bijvoorbeeld het knotten van wilgen en het begeleiden van de paddentrek. Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland.

Bron: Persbericht KNNV afd. Delfland 10 januari 2010.

08 april 2024