Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Midden-Delfland in de Canon van de Ruimtelijke Ordening

Op 30 juni 2010 is de Canon van de Ruimtelijke Ordening gelanceerd in Pakhuis De Zwijger te Amsterdam. Het ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) heeft samen met het Nirov (Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting) het initiatief genomen om een canon van de Nederlandse ruimtelijke ordening samen te stellen: de CanonRO.nl. Het werd een "zoektocht naar de ruimtelijke concepten, plannen en personen die daaraan ten grondslag liggen en die iconisch zijn voor de gemaaktheid van het Nederlandse land(schap)".

Met de fundamentele veranderingen in het denken over ruimtelijke ordening heeft het ministerie van VROM aanleiding gezien om terug te blikken op het verleden van de ruimtelijke ordening, zo staat bij de argumentatie op de website. Voorzitter Riek Bakker (was o.a. betrokken bij de poort van Maasland/Oude Veiling) en haar zes collega's hebben de conceptlijst van 120 iconen teruggebracht naar 35: “Ons belangrijkste criterium was wellicht dat we vinden, dat we met de Canon een verhaal moeten kunnen vertellen,” stelt Bakker. Dat ook de Rijksbufferzone Midden-Delfland op de lijst staat is niet zo verrassend. Al sinds 1958 heeft deze het gebied tussen Rotterdam en Den Haag in belangrijke mate gereguleerd. De Reconstructiewet Midden-Delfland (24 maart 1977, vervalt per 1 juli 2010) heeft in belangrijke mate bepaald wat er in het gebied mocht en kon. Lang niet alles was van te voren gepland, maar in hoofdlijnen is gebeurd wat de bedoeling was: De rode contouren bepaalden (min of meer) het eind van de stedelijke en dorpse expansiedriften en legden vast wat open en groen moest blijven. Aan de zijden van de steden en dorpen werden recreatiegebieden aangelegd; in het herverkavelde gebied met agrarische bestemming bleven de boeren met hun activiteiten voor het landschap zorgen.

Midden-Delfland in de Canon van de Ruimtelijke Ordening - 1 juni 2010
De kaart met iconen.

De website van VROM meldt: - Tot slot heeft de jury geselecteerd op de mogelijkheden om functies in een gebied te integreren. Als voorbeeld is gekozen voor Midden- Delfland. Een indrukwekkend voorbeeld van landinrichting, waar niet alleen boerenbelangen en de uitbreiding van de stad als uitgangspunt zijn genomen.

Midden Delfland is een boerenpark geworden, waar gewone Nederlanders als het ware doorheen kunnen lopen. Dat past in een trend. Dat zijn integratiekaders: daar zit toegevoegde waarde voor steden, voor boeren, voor burgers. Nu de A4 het gebied gaat doorkruisen, blijkt hoe krachtig dit icoon is. Er wordt een eco-duct gebouwd, er wordt zeer veel geïnvesteerd in een overkapping. Met andere woorden: Midden Delfland staat niet stil, maar dwingt wel af dat er zeer zorgvuldig mee omgegaan wordt. -

Midden-Delfland in de Canon van de Ruimtelijke Ordening - 1 juni 2010
De kaart van het Midden-Delfland gebied.

Zo spreken de bestuurders en wetenschappers, die toch op enige afstand staan van ons Midden-Delfland gebied: klinisch en academisch. In het Midden-Delfland gebied heeft de landinrichting wel voor veel emoties gezorgd... en eigenlijk nog steeds! Op de nominatie voor de canon stond ook, hoe controversieel, de A4 Midden-Delfland, maar deze is (gelukkig) van de lijst afgevallen. Op dit moment speelt een volgende aantasting van het Midden-Delfland gebied: de mogelijke aanleg van de Blankenbergtunnel tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding naar de snelweg A20, dwars door een prachtig gebied (om nog maar niet te denken aan een doortrekking naar A4 en A13!). Wellicht kan het Midden-Delfland gebied ook hier een beslissing afdwingen om verderen aantasting te minimaliseren. Zie ook: www.blankenburgtunnelnee.nl.

Overigens, het Pieterpad (wandel- en fietspadennetwerk) kreeg de meeste stemmen van het publiek, gevolgd door de Nieuwe Hollandse Waterlinie en op de derde plaats Stationsontwikkeling Den Bosch.

Midden-Delfland in de Canon van de Ruimtelijke Ordening - 1 juni 2010

08 april 2024