Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

HemelVAARTsdag - evenement A4 met Vaart

13 mei 2010. Een lang lint van blauwe ballonnen en bloemen op het A4 zandlichaam richting Delft symboliseren dat de 'A4 met Vaart' toch echt de beste inpassing is voor het deel van de snelweg A4 Delft-Schiedam/ Vlaardingen. Tijdens de manifestatie op de grens van Schiedam en Vlaardingen, Europaboulevard/ Brederoweg, werd nog maar eens bevestigd door een aantal sprekers dat de 'A4 met Variant' een veel betere inpassing is dan het huidige plan van minister Eurlings en dat politieke belangstelling groeiende is voor dit plan. 

De formele inspraakmogelijkheid voor het Ontwerp-tracébesluit A4 Delft-Schiedam is per 12 mei 2010 gesloten. Tot nu toe was demissionair minister Eurlings niet bereid om de 'A4 met Vaart' in het ontwerp-tracébesluit op te nemen. Rijkswaterstaat noemt dit plan niet haalbaar en houdt daarom vast aan een gedeeltelijk verdiepte aanleg van de A4 door Midden-Delfland. De voorstanders van 'A4 met Vaart' geven niet op. Lees meer over de A4 hier...

HemelVAARTsdag - evenement A4 met Vaart - 13 mei 2010

Op HemelVAARTsdag werd door de stichting A4 met Vaart een manifestatie georganiseerd om hun mening kracht bij te zetten. Flyers waren verspreid in de gemeenten rondom de geplande aanleg van het bedoelde stuk A4.

Een groot aantal mensen was gekomen om de manifestatie mee te maken. Deze vond plaats op de grens van Schiedam en Vlaardingen, pal naast het A4 zandlichaam. Een aantal sprekers, waaronder bedenker Ton Poot en politici van D66 en Groen Links, spraken over de voordelen van de 'A4 met Vaart' variant voor de inpassing van de A4. De 'A4 met Vaart' is zeker 'niet te zien, niet te horen en niet te ruiken'. Dat kan niet gezegd worden van de variant die door de minister wordt voorgesteld: een enigszins uitgeklede IODS variant. Bovendien stelt de stichting A4 met Vaart vast dat er géén langere bouwtijd is, de A4 met Vaart niet duurder is en niet onveiliger. Lees de flyer voor meer details.

HemelVAARTsdag - evenement A4 met Vaart - 13 mei 2010

HemelVAARTsdag - evenement A4 met Vaart - 13 mei 2010

Tijdens de manifestatie werd een groot spandoek onthuld dat geen twijfel laat over de stelling van de organisatie. Met het plaatsen van blauwe ballonen en planten langs een lint over het A4 zandlichaam richting Delft gaven vele aanwezigen aan achter het plan 'A4 met Vaart' te staan. Dit kon worden bevestigd door een handtekening te zetten onder de petitie. Nu maar afwachten of de politiek er iets mee gaat doen. De band Kommer en Kwel zong een speciaal gecomponeerd 'A4 met Vaart' lied.

HemelVAARTsdag - evenement A4 met Vaart - 13 mei 2010

Evenement A4 met Vaart bij Schiedam / Vlaardingen

Een A4 tussen Delft / Schipluiden en de Beneluxtunnel en toch meer natuur- en recreatiegebied. Dit kan in dezelfde tijd en ongeveer voor dezelfde prijs als de snelweg, die Minister Eurlings en Rijkswaterstaat voorstellen. Dit slimme alternatief heet de "A4 met Vaart". Om dit alternatief ook bij onze bestuurders in Den Haag te laten horen wordt op 13 mei om 14.00 uur op de grens van Schiedam en Vlaardingen (waar Brederoweg overgaat in Europaboulevard) een vrolijk evenement georganiseerd: "Behoud ons landschap". Er zijn muziek, ballonnen, een wandeling, kraampjes met informatie en nog veel meer. Laat u zien en kom ook! Als u nog een idee voor een activiteit heeft, mail naar a4metvaart@gmail.com. Meer over het programma binnenkort op: www.a4metvaart.nl. Lees meer over de A4 =>

Wat is de "A4 met Vaart"? De Stichting "A4 met Vaart" wil de te bouwen A4 volledig onderbrengen in een tunnel met twee rijbuizen. Op de tunnel komt een vaart met fraaie oevers. Dus niet alleen een tunnel tussen Schiedam en Vlaardingen. Wij zijn niet voor of tegen de A4, maar we willen hem in ieder geval niet zien, horen of ruiken. Dat is echt anders dan wat de Minister heeft bedacht in zijn Ontwerp Tracé Besluit (OTB).

Waar bij ons de tunnel de A4 afdekt, wordt door de Minister in de polder een weliswaar verdiepte, maar toch open gleuf voorgesteld, die het landschap als een scheur in tweeën deelt. Omdat de weg van de Minister niet is afgedekt, zijn geluidshinder en vooral luchtvervuiling niet te vermijden. Niet in de polder en ook niet bij beide tunnelingangen tussen Schiedam en Vlaardingen. Bovendien steken 's-nachts lantaarnpalen en verkeersborden als lichtgevende lucifers boven het vlakke landschap uit. Tenslotte wordt de tunnel, die Rijkswaterstaat dan wel tussen Schiedam en Vlaardingen wil bouwen, een kale bak. Zij steekt zeven meter boven het landschap uit en wordt van boven hooguit bedekt met gras. Mooi, zo'n hondenuitlaatveld voor je raam. En bovendien moet ook de tramlijn bij de Europaboulevard hier overheen. Gebruik van het dak voor recreatie en groen is nog niet voorzien, zoals ook de gemeente Schiedam inziet.

Lees meer waarom de A4 met Vaart een betere keuze is

De "A4 met Vaart" is anders. Er blijft een ingang aan het Kethelplein, maar de luchtverontreiniging uit de tunnel komt daar niet naar buiten. Omdat de tunnel ruim zes kilometer lang wordt, bepaal je zelf waar de gefilterde tunnellucht naar buiten gaat. Alleen bij de ingang steekt de tunnel boven het landschap uit, maar zij daalt snel. Daarom hoeft ook de tram bij de Brederoweg niet omhoog te klimmen. Het dak kan overal voor groen en recreatie gebruikt worden. En uw recreatiegebied Midden-Delfland blijft zoals dat is: open, groen, fris en stil. En dat voor dezelfde prijs als en met minder risico op kostenoverschrijdingen dan in het plan van de Minister! Want vaak wordt ten onrechte beweerd, dat de "A4 met Vaart" duurder is dan het plan van Rijkswaterstaat. Maar als men aannemers gewoon laat bieden op het ontwerp "A4 met Vaart", zal blijken, dat dit niet zo is.

Waarom is men in Den Haag er niet zelf opgekomen? De "A4 met Vaart" is gebaseerd op dezelfde techniek als waarmee de metro van Rotterdam eind zestiger jaren gebouwd is: je graaft een sloot en vaart kant-en-klare tunneldelen naar binnen. Die delen zink je af. Ook de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Delft hebben in het recente verleden de Minister opgeroepen het alternatief "A4 met Vaart" serieus te nemen. Dat is nog steeds niet gebeurd.

Kortom: laat u zien en kom langs op 13 mei 14.00 uur. Teken de petitie voor de A4 met Vaart op www.a4metvaart.nl. Er is nog niets beslist, de manier van bouwen is nog open. Niets gedaan is echter altijd verloren.

Zandlichaam van de A4 nu
Zandlichaam van de A4 nu; binnenkort een grote open bak, of...?

Bron: Persbericht 'A4 met Vaart' 28 april 2010.

07 april 2024