Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Historisch Jaarboek Schipluiden 2009

24 april 2010. Op vrijdag 24 april ontving wethouder T. van Nimwegen het eerste exemplaar van het Jaarboek 2009 van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden. De verschijning is één van de activiteiten naar aanleiding van het veertigjarig jubileum van deze vereniging in 2010. Het is een prachtig boek geworden; het telt 112 pagina's, is rijk geïllustreerd, voor de helft in kleur, gebonden en met zorg vormgegeven.

Het jaarboek bevat dertien bijdragen. In het eerste artikel wordt uitgebreid stil gestaan bij het leven en werk van Otto van Egmond. Deze invloedrijke kasteelheer heeft in de strijd tegen de koning van Spanje in het landsbelang een aantal beslissende keuzes moeten maken.

Bijzonder is de geschiedenis van diverse buitenplaatsen aan de Gaag, waar rijke families uit de stad in de zeventiende en achttiende eeuw graag vertoefden. De rijke boerderijhistorie staat in een drietal artikelen centraal. De vondst van een aantal oude akten heeft onder andere nieuwe informatie opgeleverd over de Herdershof op Hodenpijl, gesticht als buitenhuis van de familie Van der Dussen. In Den Hoorn heeft een grafelijk leen van 44 morgen gelegen, dat fraai op een zestiende-eeuwse kaart is afgebeeld. In een bijdrage over de WSM wordt de aankoop van een strook land in Maasland besproken ten behoeve van de aanleg van de trambaan.

HVOS Jaarboek 2009 - 24 april 2010

HVOS Jaarboek 2009 - 24 april 2010

Naast de historische artikelen bevat het jaarboek een Archeologische kroniek, een Beeldkroniek in kleur over 2009, alsmede de jaarverslagen van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden en het Museum Het Tramstation. 

Het boek is rijk geïllustreerd en voor niet-leden en -vrienden (donateurs) te koop voor € 15,- in het Museum Het Tramstation. Openingstijden: woensdag, zaterdag en de eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur.

Op Koninginnedag 30 april en Bevrijdingsdag 5 mei is het Museum Het Tramstation geopend van 12.00-17.00 uur. Hier is de boeiende expositie 'De oorlog dichtbij' te zien, over de oorlogsjaren in de gemeente Schipluiden.

Expositie 'De oorlog dichtbij' in museum Het Tramstation in Schipluiden.
Expositie 'De oorlog dichtbij' in museum Het Tramstation in Schipluiden.

07 april 2024